ALP-klubben
Seniorklubben för dig som varit anställd inom DeLaval- eller Alfa Laval-koncernen och även för din partner
Ordförande har ordet
Styrelsens sammasättning
Som styrelseordförande är det en stor glädje att vi lyckats hålla verksamheten lockande och levande för våra idag 317 pensionärsmedlemmar från DeLaval och Alfa Laval . Aktiviteter under 2019 HLR utbildning 26 deltagare Besök på Nationalmuseet 50 deltagare Besök hos Gösta och Lena Linderholm 50 deltagare 35 års fest 82 deltagare Hemlig resa Eriksbergs slott och Dufweholms Herrgård 62 deltagare Golfmästerskap 12 deltagare Norditalien veckoresa 38 deltagare Hansers bio ”Jorden runt på 100 min” 51 deltagare Tolvskillingsoperan 37 deltagare Julbuffé 75 deltagare Julbuffén var för första gången på restaurang Novisen i Tumba, men utan Luciamedverkan var ändå det ett mycket uppskattat arrangemang pga. den goda maten. Med vänliga hälsningar Ordförande i ALP klubben Ingmar Ståhlman

Birgitta

Asplund

Vice ordförande 070-8426303

Sven-Olof

Rask

Sekreterare 070-7819017

Bo

Hellquist

Kassör 073-2170784

Ole

Lind

Suppleant 070-9936223

Liselotte

Werge

Suppleant 070-9780580

Claes-Göran

Carlsson

Suppleant 070-8305642

Bo

Schubert

Suppleant 073-7621001
Ingmar Ståhlman
ALP klubben har under 2019 firat 35 år med en fest på Quality Hotel i Södertälje. När man ser tillbaka har åren varit fyllda av olika engagemang och aktiviteter i form av teaterbesök utflykter av skilda slag, långresor till olika delar av vår värld, men främst i Europa. Totalt är det ca.500 personer per år som deltar i våra olika program med undantag för gymnastiken. Gymnastiken är på tisdagar i idrottshallen och samlar idag ca. 40 deltagare varje gång.
Valberedning Sammankalande: Roger Andersson Valberednings ledamot: Slavica Stanimirovic Suppleant: Lennart Johansson
Revisor: Monica Alm Eva Danielsson Suppleant: Hans Asplund
Kontaktadress till ALP-klubben: medlemsinfo@alpklubben.se ALP-klubbens Plusgiro: 486 95 16-7 Hemsidesansvarig: hemsidesansvarig@alpklubben.se

Staffan

Jeansson

Medlemskontakt 070-8991626
Ordförande 070-5302711, ingmar.stahlman@hotmail.com