ALP-klubben
Seniorklubben för dig som varit anställd inom DeLaval- eller Alfa Laval-koncernen och även för din partner
Har du jobbat inom DeLaval eller Alfa Laval-koncernen så är du välkommen till ALP-klubben!
Vem kan bli medlem? Alla anställda inom Alfa Laval- och DeLaval-koncernerna som uppnått pensionsålder eller fått förtida, avtals- eller sjukpension har rätt till medlemskap. Medlemskap kan även beviljas en person som vid själva pensioneringstillfället inte arbetade inom Alfa Laval eller DeLaval, men tidigare arbetat inom dessa företag och känner en samhörighet med tidigare arbetskamrater där. Även maka/ make/sambo till sådana person har rätt till medlemskap i ALP-klubben.
Vad kostar medlemskapet? Årsavgiften 100 kronor per person. Hur anmäler jag mig Skicka ett mail till medlemsinfo@alpklubben.se Vi behöver dessa uppgifter: Namn, Adress, Postnr. o. Postort, Mobilnr./ Hemnr. och gärna Mailadress. Hur betalar jag? Årsavgiften bestäms av årsmötet och ska vara betald senast 30 april till plusgirokonto 486 95 16-7. Märk talongen med namn och adress. Hjärtlig välkomna
Har du - flyttat - ändrat e-postadress - telefonnummer - eller andra tillägg eller ändringar Skicka ett mejl till medlemsinfo@alpklubben.se eller ring 070-899 16 26, så att medlemsregistret kan hållas aktuellt och du får din post till rätt adress.
Information från styrelsen Använder du dator och har en e-postadress. Var vänlig och meddela din e- postadress till medlemsinfo@alpklubben.se Medlemsregistret kommer i fortsättningen att skickas ut via e-post. Vill du ha det via brev, hör av dig till medlemsinfo@alpklubben.se Finns ingen e-postadress, kommer det som tidigare med posten. Medlemsavgiften för år 2019 bestämdes av årsmötet att som tidigare vara 100 kronor. Avgiften skall vara inbetald senast 30 april till plusgirokonto 486 95 16-7. Märk talongen med namn och adress. Från och med år 2012 gäller bindande anmälningar till ALP-klubbens aktiviteter. Efter sista anmälningsdag och betalningsdag återbetalas eller ombokas ingen avgift.
Nya medlemmar 2021: Kjell Hellberg
Kontaktadress till ALP-klubben: medlemsinfo@alpklubben.se ALP-klubbens Plusgiro: 486 95 16-7 Hemsidesansvarig: hemsidesansvarig@alpklubben.se