ALP-klubben
Seniorklubben för dig som varit anställd inom DeLaval- eller Alfa Laval-koncernen och även för din partner
Rapporter från arrangemang
Det hände under år 2021
Det hände i ALP-klubben under året
Kontaktadress till ALP-klubben: medlemsinfo@alpklubben.se    ALP-klubbens Plusgiro: 486 95 16-7                                                           Hemsidesansvarig: hemsidesansvarig@alpklubben.se
Nyårsvandring den 4 januari 2021 vid Brantbrink
Så samlades vi igen vid Brantbrinken IP. Vädret var uppfriskande, runt 0 gr. Under vandringen hade vi musik-quiz, läs mer i referatet på hemsidan. Självklart hade vi medhavda matsäckar vilka inmundigades efter halva sträckan. Återigen en mkt bra organiserad vandring, som uppskattades, trots denna lite kyliga januaridag.
Vandringen hade förlagts till skogarna i närheten av Brantbrinks IP med start och mål vid Tullinge SK’s klubbstuga. Vi var 25 ALP-are som deltog och delade upp oss i tre grupper enligt följande: Grupp 1: Staffan J, Anki J, Åke G, Yvonne G, Marina L, Lars L, Kiki G, Lars S och Leif L (guide). Grupp 2: Erik-Olov C, Sigrid B, Lars K, Eva D, Eva B, Jonna L, Gunnar A, Ole L (guide). Grupp 3: Claes H, Gunvor H, Åsa A, Hans A, Päivi R, Ulla-Britt B, Margit A och Sven-Olof R (guide).